Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

STÄNDIG SOMMARTID Å TAPETEN
Sakkunnig utredning utreder!

Hr Fingalsson demonstrerar olika lösningar å klockproblemet

Som bekant avser EU-kommissionen att utreda, huru klockorna skall gå i Europa. I Grönköping arbetar redan en utredning med frågan, om vi skall ha ständig tid av någondera slaget d.v.s. vintertid, sommardito, eller möjligen någonting mitt emellan.

Tidskommissionen leds av hr informationssekreterare Viking Helmersson, och som sakkunniga ingår hr ur- & guldmakare Oscar Fingalsson samt hr fritidsmeteorolog och hemmansägare Fridolf Månsson.

- Alla grönköpingsbor har ju inte trädgårdsmöbler eller grillar att ställa fram resp. plocka in, så att de kan komma ihåg, när de skall draga klockan fram eller tillbaka. För dessa har det utan tvivel varit besvärligt med övergångarna till sommar- resp. vintertid. säger hr Helmersson

- Många personer har glömt bort det hela, eller dragit klockan åt fel håll, vilket ställt till en del samhälleliga och sociala problem, framhåller hr urm. Fingalsson.

- Å plussidan vill jag dock andraga, att v.m.k. ruckandet också givit mig rejäl sysselsättning med att vara behjälplig med själva omställningen, och även utföra reparationer till följd av felaktigt handhavande av uren.

Vad tycker korna?
Hr fritidsmet. o. hemmansägare Månsson har inte märkt, att hans åtta SRB-kor (Svensk rödmosig boskap) mjölkar annorlunda, sedan sommartiden infördes.

- Dock har jag noterat, att de surar lite för att de har fått frukost en timme senare eller tidigare. Med hänsyn till klimatuppvärmningen tycker jag, att sommartiden borde utsträckas någon månad åt båda hållen, för det vore skönt, om vintern började ex.vis en månad senare och slutade en månad tidigare än nu, säger hr Månsson.

Även om utredningen sålunda synes luta åt permanent sommartid, är ännu inte sista ordet sagt. Enligt hr ordf. Helmersson kan det hela sluta i en kompromisslösning, d.v.s. att man ställer om klockan endast en gång per år, eller att man begränsar sig till en halvtimme två gånger om året för att göra övergången till den nya ordningen smidigare.
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.