Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Transpirantoregister

Transpiranto 1976-1983

Komplett transpirantoregister åren 1984-2014Veckobladets transpirantoregistret är nu uppdaterat så att nu omfattar alla översättningar till transpiranto publicerade i Grönköpings Veckoblads årsböcker eller i Grönköpings Veckoblad under åren 1984-2014. 

Årsbok anges med ÅB jämte årtal, och tidningsnummer med GV jämte nummer och årtal (obs ej årgång). I registret kan man – i sedvanlig alfabetisk ordning - söka på diktens svenska titel, på diktens första rad på svenska samt på författare.

Uppdaterad 2017-08-17

Titelregister
Författarregister
Förstarads-register

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation