gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken
Fru änkefru Louise Pilzén
Nyheter

TRENDIG MÖBELDESIGN
– måltid uppsnabbas!
2015-05-13. Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i majnumret
2015-05-13.
Läs

NOTISER

Notiser ur majnumret
2015-05-13.
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Nystärkt försvar!
Gästtyckare: Skräpa ner!
Generöst kulturstöd – hembygdsmuseum sponsras!
Upplevelsepaket i sommar – turistrekord väntas!
Svultna soldater – realistisk övning!
Nya medicinska rön: Måttlig oro bäst!
Storslaget månadsskifte – Valborg och Maj osedvanligt hyllade!
GV Debatt: Anslut oss till USAmerika!
Sänk din låneränta – känd sparbanksdir. inte omöjlig!
Hr konsulten Åke Schwung: Konsten att ursäkta sig.
Ada A:son Susegård: Nu är det balkongdags!
Nytänkande å biblioteket – förlegad litteratur åter till nytta!
Politiker gör smart klipp – trädgården bekymmersfri!
Nej till uniformer – civil nationaldag!
Min lördag med hr kulturdr Stig Berglund (s.t.s. i H.)
GV förr i tiden: Bostadskön jättedubblad!


TRANSPIRANTO:
Serenata
(Serenad av C.W. Böttiger)
Läs


Tyck om GV!
Läs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

STRID OM MÄRKESBYGGNAD
– ingen pyramidal succé!


Så kan kommunhuset komma att se ut! (fotomontage H. Bloom)
2015-05-13. Läs

MIN MUSA

Min musa är en dam med känslig själ:
i bullrigt sällskap trives hon ej väl.

Om jag en kväll i glada bröders lag
har släppt mig lös å ungkarlsvis ett slag,

kan musan nästa morgon fly sin kos
från lyans dunst av v-n och tobaksos.

Hr Ågren blott mig dystert sällskap gör,
och dikten vill ej formas som den bör.

Hur jag än harpan slår, i moll, i dur:
min musa sitter stum och tyst och sur.

Först när jag dörren stängt för världsligt glam,
så mjuknar hon och stiger blidkad fram.

Den lärdom jag kan draga lyder så,
om jag den trycker ut i rader två:

Den öppna dörren bjuder in till fest,
den låsta dörren är dock alltid bäst.

Skriv på, skriv på, med ny inspiration!
Hart ändlös är min diktarproduktion!


Av A:lfr-d V:stl-nd

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation