gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken

Nyheter

STADEN FÅR MÄRKESBYGGNAD!
Nobelt hus!
2016-04-13. Läs

UPPFINNING SLOG FEL
känd dam blev flintskallig!
2016-04-13.Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i aprilnumret av GV
2016-04-13.
Läs

NOTISER

Notiser ur aprilnumret av GV
2016-04-13.
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Regionalisera mera!

Gästtyckare: Kärt högerspöke!

Hotat bygdemål nedtecknas - GV slår vakt om orden!

Vården allt bättre – patient interaktiv!

Sponsrade gator!

Veganistisk korv här – även animal limpa!

Viktigt kvinnoår i politiken – härv. damer taga för sig!

Nya grepp i staden – Fru W. samordnar allt!

Känd politiker ”wallraffar!”

Managementkonsult ordnar allt – Schwungmetoden lyft för Grönköping!

Veckobladet gräver: Finns Grönköpingspengar utomlands?

Sakernas internät testas – uppfinnare offer för tekniken!

Utmärkt elevarbete – gammal språkhistoria nu ny!

Rapport från Naturens rike!

Festligt grissläpp å Brylunda - fargalten Kupido tog tajm-out!

GV Debatt – klanka ej å högskolan!

GF förr i tiden: Bolma eller ej?


TRANSPIRANTO:
Vesperoj Veronaloj 
(Ljusa kvällar om våren av Björn Ulvæus)
Läs

Pressmeddelande  Grönköpings Veckoblad nr 8 2015
Läs


Läs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs

STADEN FÅR MÄRKESBYGGNAD
Vestlundmuseet blir av!

Hr arkitekt Glas´ något reviderade förslag
2016-04-13  Läs


KÄRLEKENS RÄTT


Att vägen fram till mannens hjärta
förvisso leder genom magen -
det läres ut på Hushållsskolan Märta
från allra första skolköksdagen.
Så också då min I-a var elev
och studier i matlagning bedrev.

Hon lärde där att blad förvälla
från huvuden av grönsakskål,
så de förmjukas och bli mjälla.
Det kokta bladet rullning tål,
så man kan göra små paket
med innehåll av läcker smet.

Den knådas hop av färs och gryn
och bör en stund få stå att svälla
med vederbörlig översyn,
till dess det bliver dags att hälla
den uppå bladen som små vålmar
och sedan rulla hop till dolmar.

De brynas se´n uti en gryta
med smör som ger en läcker sky.
Ja, rätten vill jag icke byta
mot någon mat i världen, ty
den har se´n Karl den XII:s dagar
gjort mycket gott i svenska magar.

Jag drömmer huru I-as händer
tillknådar smet och smeker blad,
och hur hon dolmar ömsint vänder
i pannan med dess goda spad.
På tallriken med lingon och potatis,
blir rätten så helt quantum satis.

Och bjuden utav I-a är den
ej endast mat, nej, kärleksrus,
där kålens mjällhet liksom tär en
och såsen ökar hjärtats brus.
De gånger som jag orkat fyra,
ha lett till lätt er-t-sk yra.

Ack, hade jag en så´ n förmåga,
som I-a har med blad och färs,
så skulle nog min diktarlåga
lätt fylla mina blad med vers.
Dock, skaldens lott är en helt annan;
den kräver födslovåndor bakom pannan!


A:LFR-D V:STL-ND

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation