gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken

Nyheter

GRÖNKÖPINGSBO HART NÄR I EM!
Är Snathan islänning?
2016-06-08. Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i juninumret av GV
2016-06-08.
Läs

NOTISER

Notiser ur juninumret av GV
2016-06-08.
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Ombildning eller ej?

Rensa i sommarbokhyllan!

Stipendiebedrägeri avslöjat – beloppet till löntagarfond!

Världsarv i Grönköping – kungastaty lutar som i Pizza!

Shakespearefestival infiltrerad – vegetarisk protestdiktning!

Sommarpratare utsedda!

Ödesfråga för kommunen: bryta eller icke bryta?

Förbudsförslag sågas!

Fram för artificiell intelligens!

Gårdsbutik å Brylunda – även årgångsv-ner till salu!

Gourmetsatsning å Gökmassivet – fjällkor ger filbunke!

Blir banken kvar?

Så skyddar du dig i sommar!

Latinet allt dödare – översättningar blir fel!

4 frågor om betygsättningen i hemkunskap

GV-bilden: Vem är sparbanksdirektören?

Grönköpings parktant och manicurist försvunnen (faksimil ur GV 1916)


TRANSPIRANTO:
In gassan semestro  
(I sommarens soliga dagar av Gustav E. Johansson)
Läs

Pressmeddelande  Grönköpings Veckoblad nr 8 2015
Läs


Läs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs

MASTBROTT Å BÄSTA SÄNDNINGSTID
Alla blev utan TV!  Läs


SOMMARKVÄLL


I denna ljuva sommartid
vill jag gå ut och sitta vid
den klara insjöns stränder.
Jag lyss till trastens serenad
som sångar´n, gömd bland löv och blad,
så ljudeligt utsänder.

Nyss solen sjönk i eld och brand
bak Gökmassivets mörka rand,
men dock dess sista lågor
än rosenkransa aftonskyn
och guldförgylla skogens bryn
och Bergska plagens vågor.

Ack, vilken skönhet sommar´n bär
till staden och dess landamär,
så långt de nu sig sträcka.
Ej något ställe å vår jord
sig mäter med vår stad i Nord,
ett verkligt kärnsvenskt Mecka.

Nej, fore jag all världen kring,
jag knappast funne någonting
som vore fullt dess like.
Ej Roms gondoler, Londons brus,
ej ens Manhattans skyskrapshus
mig lockar från mitt rike.

Här är jag född. här vill jag bo,
ej minst i sommarkvällens ro
i ljuva sommartiden.
För mig finns ingen väg som för
från hembygdstraktens rå & rör.
Här skönast syns mig liden!

A:LFR-D V:STL-ND

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation