gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken

Nyheter

INGA KULTURBIDRG UTDELADE
Stadens författare besvikna!
2018-04-06 Läs

FORNLÄMNING UPPDATERAD!
2018-04-06 Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i aprilnumret av GV
2018-04-06
Läs

NOTISER

Notiser ur aprilnumret av GV
2018-04-06
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Ordning och reda!

Gästtyckare: Vi har värdegrund!

Hemlig bokning av konferenscentret – Kim och Trump å Gökmassivet?

Laddat drama på Stortorget - delinkvent var elöverkänslig!

Postkontoret överlastat – paketlösning av nöden!

Modernt genustänk på Blåkulla – Mister Påskkärring korad!

GV inför valet: Lagom grönt och liberalt (C) och Stöd de riktiga liberalerna (L)

Etiska riktlinjer!

Näringslivet allt mer hållbart och nytänkande - Öl & Mat upphör med öl!

Lasar & Tanger räds ej handelskrig - lokala företagare beredda på bojkott!

Testa din urskiljningsförmåga – vilka nyheter är falska?

Så uppför vi oss i Grönköping!

Ada A:son Susegård om vårmodet: Kostym för båda k-nen!!

Ny sjukvårdsreform å G – ingenting blir som förut!

Häng med på vårens alla släpp – korna dock t.v. inomhus!

GV Engkät: Huru många påskägg åt ni i år?

GV förr i tiden: Ett demokratiskt duande!

TRANSPIRANT O:
Loj pippoj migrantoj
(Flyttfåglarna av Johan Ludvig Runeberg)
Läs


  Läs mer  Beställ

Pressmeddelande  Grönköpings Veckoblad nr 8 2015
Läs


Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs

INKORREKTA BÖCKER UTAN KULTURBIDRAG!
Stadens författare besvikna!

Kulturnämnden avstyrkte allt!
Läs mer
ÄLSKA I VÅRENS TID
Snön har smultit ner på Gökmassivet,
vivans knoppar komma pö om pö.
Fotografen Bloom tar ut stativet,
varje yngling söker sig en mö.
Nu sefyren smeker Bergskans vågor,
solbelysta, azurskimrande.
Våren sätter fart på Amors lågor.
Ack, att I-a vore här bre´ve´!

Ja, jag kommer, vill jag gärna höra
henne ropa hit till min butik.
Se´n får jag i hennes rara öra
viska ord om lek och er-t-k.
Viska, som jag gjort i ljuva stunder,
mista vett och sans i ett jehu.
När vi gå i Parkens djuriska lunder,
kan det lätt bli smek och kuttrasju!
                         
Dock det gäller lustan kontrollera,
så att allting ej går överstyr.
Ej vill jag å Fejsbok figurera
som en mansgris utan polityr.
Höviskt skall jag I-a hem eskortera,
med en handkyss tar jag sedan adjö.
Ej vill jag borgmästardottern genera
- nej, då vill jag mycket hellre dö!o

A:LFR-D V:STL-ND

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation