gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken
Edmun Grönstedt
Nyheter

E-SNUSET ÄR HÄR
– genial uppfinning!
2014-04-09. Läs

PRESSGRANNAR
Pressgrannar i aprilnumret av GV
2014-04-09. Läs

NOTISER
Notiser ur aprilnumret av GV
2014-04-09. LäsMånadens rubriker

Ledare: Bör försvaret försvaras?
Riksmötesbrev
Gästtyckare: Adjö, Livets bord!
Missbruk av poesi – hr V:stl-nd ev. vanhelgad!
Misslyckad vitstävling!
Snöfall överraskade – tövädret slut!
Dricksvattnet förorenat – skall det kokas?
Animaliskt drama – polishund bet robot-d:o!
GV inför valet: Skolan framför allt! (FP). Var snäll & strävsam! (KD)
Lyckad sparbanksstämma – löntagarfonden också nöjd!
Handeln manar: bygg mer i grönskan!
Sjung dig frisk - körsång i st.f. medicin!
Nyfiken i en strut – Joel Eriksson (S) inpå livet!
Lärarstatus fördubblad – genial lösning å problemet!
GISK -konkurs avvärjd – sport & politik hand i hand!
GV Engkät: Huru firar ni påsk?

TRANSPIRANTO:
Loj saisongoj
(Årstiderna av Alice Tegnér)
Läs


Tyck om GV!
Läs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

SJUKSTUGAN I RUTAN

– TV-serie jättepopulär!

2014-04-09 LäsVÅRLEKAR

Jag ser å bladen i min almanacka,
hur årets dagar flytta sig och gå
blott framåt utan minsta trend att backa;
är det ju tidens sed att göra så.
Där nyss var vinter, synes töet knacka
å florans dörr, när sunnan blåser på,
och markens knoppar lysa ljusgrönt färska,
ty nu är Våren alltmer satt att härska!

Och Våren sätter sig å våra sinnen,
som dessförinnan varit frusna nog.
Vik bort! hon budar åt de mörka minnen
som länge ruvat i en vilsen skog,
och Vik er, koftor! för de lätta linnen,
som nu för tiden äga bättre fog!
Nu är det dags att njuta ljusa dagar
med tunna klädnader och lösa kragar!

Det går en leklust genom allmänheten
som sloge själv den Vårens första drill.
Ja, hela staden blommar ”mitt i smeten”;
rent sydländskt eller flärdfullt, om du vill,
men jag törs hävda, att majoriteten
nu känner barnasinnet spritta till,
när allt som lever livas av naturen
- båd’ människorna, växterna och djuren.

Ja, tänk hur vårens lekar kunna locka
envar att bliva hart när barn på nytt!
Se här små rara örter till att plocka,
hör från en lärkholk kvittras piggt och krytt,
se muntra rådjur sig bland blomstren flocka!
Här sörjer ingen alls den tid som flytt
- nej, se en hoppad hage, påtad kula!
Nu är det långt till dess vi åter jula!

Av A:lfr-d V:stl-nd

   
    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation