gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken
Lola Gustafsson
Nyheter

5 FRÅGOR OM ETABLERINGSLOTSAR!
K-G. Pall om etableringslotsar
2015-02-11. Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i marsnumret av GV
2015-02-11.
Läs

NOTISER

Notiser ur marsnumret av GV
2015-02-11.
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Behövs oppositionen?
Gästtyckare: Tala ut!
Deckaren – en framgångssaga!
Mjölkkrisen övervunnen – vit vecka räddningen!
Datorhaveri hos tandläkare – all tandborstning inställd!
Varuskrapan åbyggs ej – fritt skottfält krävs!
Spännande politik!
Nej till enklare regler!
Lokal genuskämpa slår till – namn & kabinett blir korrekta!
Minusränta inget problem – banken satsar å madrasser!
Utländsk dame får jobb – kompetens tillvaratages!
Europa räddas!
Svårt byta leverantör – frkn L. vill ha fyrkant & stjärna!
Laxar å rymmen – ny turistattraktion!
Stor konst måla ägg - känd konstnär tipsar!
Även herrar högklackade i vår!
GV Debatt: Kläm åt spararna!
GV förr i tiden: Världsspråk i Grönköpings skola


TRANSPIRANTO:
Pustans korus
(Vindarnas kör av Per Daniel Amadeus Atterbom)
Läs


Tyck om GV!
Läs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

BLIR VÄSKA STATY?
Frågan delar staden!

Här kan en väska passa bra

2015-02-11. Läs

TILL MÅNSAN I MARSTIDER

När vintern snart till ljuva våren vänder,
är det rätt tid för serenader
och kattkärliga eskapader
i våra grönköpingska gränder.

Dock, ännu är det kallt om lilla nosen,
samt tassarna och även svansen,
och ännu dröjer första rosen
och tussilagona och tranedansen.

Men där bak´ fröken A:s gardiner
har Du det gott och slipper frysa.
Där finnas rensade sardiner
att lustfyllt frossa å och sedan mysa

i röda soffan med antimakassen,
som du snor runt med vänstra tassen.
Men kattliv kan ha snabba skiften:
En vacker marsdag vaknar p-rn-ngsdr-ft-n!

Du som ej vill bli v.m.k. ”nucka”
försvinner tyst genom Din lucka
på tå ut i den kattska natten
att leta upp den rätta hanekatten

Säg, finner du en katt av rätta sorten,
en angostura som kan bliva maken?
Det finns nog ingen här å orten
som skulle falla matten din i smaken!

Men lyd mitt råd i slikt dilemma:
När kärlek bjuder upp till dansen,
låt hjärtat helt och fullt bestämma
och tänk ej å missalliansen!

Av A:lfr-d V:stl-nd

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation