gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken
Orvar Åkerström
Nyheter

VILLIG POLITIKER SÖKES
(till Grönköpingsdemokraterna)!
2014-10-08. Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i oktobernumret av GV
2014-10-08.
Läs

NOTISER

Notiser ur oktobernumret av GV
2014-10-08.
Läs

Månadens rubriker

Ledare: Förnyad regering?
Gästtyckare: Invandrare välkommen!
Evenemang i konsthallen: Målare självdokumenterad!
GV Bokspalten
Hårda valförhandlingar – sitter hr stadsrådet (S) kvar?
Tröstläsning efter valet!
Grönköpingspolitiker om valet
Budgetförslag borta – politisk kris hotar!
Finansskandal i känd firma – debet blev kredit!
Smisk ger pengar – dr Salvén slår en forsk!
Polisman mystiskt bestulen!
Terrorbomb var ej sådan!
Genialt dataspel lanceras: Bilda kommunregering!
Hr Östberg uppfinner!
Sportkrönika: Kloka kommentarer!
5 frågor till skattechefen om bostadsbristen
GV förr i tiden: Äntligen som förr!

TRANSPIRANTO:
Wer hanteras rusko?
(Vem tar hand om hösten? av Lars Göransson)
Läs


Tyck om GV!
Läs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

GRÖNKÖPING KVAR I SVERIGE – nej till folkomröstning!

2014-10-08  Läs

VALKVAL

Jag gjorde mitt val som en red’bogen man,
men drabbad av tvivel  jag sedan mig fann.
En lapp i kuvertet, det gick ganska lätt
men - vad var det jag gjorde, säg, valde jag rätt?

I urminnes tider man gjorde sin plikt.
Man valde sin hövding, en handling av vikt!
Till tinget de gingo, en man från var ätt,
man låg ej å soffan, det var inte rätt!

I sekler det därefter påbjudits val:
på Brantingar, Hedlundar, Palme och Dahl
ha förfäder röstat, allt efter sin håg.
Vi böra ock rösta, båd’ högre och låg!

Men lätt är det inte, och mången som jag
en lång tid därefter i anden är svag.
Å höstpromenaden jag tveksam får gå
- ack I:a, säg, varför jag röstade så?


Av A:lfr-d V:stl-nd

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation