gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken

Nyheter

HISTORIEFIKARNA SUCCÉS
-mer n-k-t i vår!
2015-01-16. Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i januarinumret av GV
2015-01-16.
Läs

NOTISER

Notiser ur januarinumret av GV
2015-01-16.
Läs

Månadens rubriker

Ledare: Sluppet nyval!
Gästtyckare: Skånsk nation!
Magisk nyårsbal – kolossala kreationer!
Äntligen ett lyckat nyår – allting fanns i appen!
Rockad i Skattehuset – chef byter sida?
Poliskontor till Grönköping? Hr polis Bergström är beredd!
Busförare tittade å film - helt & hållet i tjänsten!
Storgräl å politisk julfest – otryckbara tillmälen!
Oppositionsbudget helt OK – åverkar ej ideologin!
Utsträckta händer!
Hr sparbanksdir. J Vedbom: Tänk å tillväxten!
Ännu en TV-favorit: Hela Grönköping diskar
Stor bridgeskandal- borgmästarpar skymfat!
Olaglig jaktstuga – husnummer saknas!
GISK säkrar pensionen – unikt initiativ av konsult!
GV Engkät: Hade ni tänkt byta parti i extravalet?
GV förr i tiden: Mystiskt nidingsdåd med avseende å S. bänken

TRANSPIRANTO:
La sisu
(Ett glatt humör är mer än pengar)
Läs


Tyck om GV!
Läs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

HUNDAR ÅKTE LIMOUSINE – effektivt, säger fabrikör!

2015-01-16  Läs

LYSS TILL KLOCKAN!

Du ringer, Nyårsklocka, högstämt låter
vart kläppslag mot din smidda kopparplåt.
Det årtal som vi räknat fås ej åter,
då du har slagit ut dess sista låt.

Det går en frostnatt över stadens gator
där Nyårsskiftet söker upp sin rot.
Det far en storm från nordpol till ekvator
och Tidens Tankar luta sig där’mot.

När Fimbul frustar och hans flingor falla
med sakta gloppning på en nattlig stad,
bli vinternattens kårar alltmer kalla.
Så river Tiden almanackans blad.

Nu står du tankfull å din Mammas gata
och blickar sannolikt mot dunkel sky,
men tvekar kanske inför nya data,
som alltför ofta vålla huvudbry.

Tänk då ej blott å vad ett Nyår gäller,
kom ock ihåg det svunna årets gång
och hoppas å att Ödet snarast fäller
den som du själv ej lyckats hålla stång!

Ty Nyår blir det ju och framgång väntar
envar som vet att satsa å sig själv,
så lyss till klockan, som å dörren gläntar
till nya fotspår mitt i Tidens älv.Av A:lfr-d V:stl-nd

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation