gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken
Hr reservlöjtnant Napoleon Johnsson
Nyheter

IDROTTSPOLITISKT INITIATIV!
Fotbollskansler utsedd!
2015-06-12. Läs

SKATTESMITER KOMMUNEN?
Sjukt upplägg framgrävt!
2015-06-12. Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i juninumret
2015-06-12.
Läs

NOTISER

Notiser ur juninumret
2015-06-12.
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Sannolik sommar!
Lokal litterär bragd – 13-årig prinsessa förklarad!
Framtidens journalistik – robotskrivet kåseri!
Se över ditt sommarapotek!
Debatt om badmodeller – är de alltför magra?
Gårdsbesök poppis - spännande inblick i lantlivet!
Strid om skägg i GD – ömsesidiga uteslutningar!
S-t-n – ej staten!
Könskvotering nu löst – inmalningstvång avdammas!
Ingen bankididoti!
Staden i väntans tider – går Kgl. bröllopsresa hit?
Guggel passar dagisbarnen – uppkopplade till molnet!
Vett & etikett - frkn Susegård svarar på läsarnas frågor!
Nyhet å spelfronten – jämställd kortlek här!
Ståtlig Eriksdag – konungen hyllades!
GV Engkät: Kan man dricka lådv-n?
GV-bilden: Grönköpings bustrafik


TRANSPIRANTO:
Bring moj al mare
(Ta mej till havet av Peter Lundblad)
LäsLäs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs


EN MIDSOMMARDRÖM

Raska jäntor stången kransa,
ynglingarna kring dem svansa,
och den bladbekrönta stången
reses upp med hjälp av mången.

Nu här synas unga, gamla
sig till lek & dans församla.
Alla hänga med i svängen
å den blomsterklädda ängen

Gigan rörs och durspel spelas,
inte ens en sångmö felas,
som fraserar de refränger
som är ”kom-il-faute” runt stänger.

Om små grodor utan svansar
sjunger man och jämfotsdansar,
gångar runt ett enbusksnår,
gör som bagar´n var han står.

Vadmal väves, havre så vi,
vackra flickor skåda få vi,
gossen rymmer långt åt skogen,
fast han lovat att bli trogen.

När jag dansar runt med I-a
lämna vi vårt ”torra firma”,
och på Edens blomsterslätter
sväva vi i piruetter.

Dagen efter i butiken
saknar jag såväl musiken
som när jag i dans runt stången
i min famn höll I-a fången.

Ack, jag trår till nästa sommar,
när majstången åter blommar,
och jag kan ”min blomma” locka
att till fru få henne plocka!


Av A:lfr-d V:stl-nd

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation