gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken

Nyheter

HR V. HELMERSSON:
Ingen kaffelattekultur!
2016-10-12. Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i septembernumret av GV
2016-10-12.
Läs

NOTISER

Notiser ur oktobernumret av GV
2016-10-12.
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Positiva planer!

Gästtyckare: Jämställt försvar!

Hr påven till Grönköping – inviger klosterruin!

Klang & jubel å Bokmässan - Veckobladet var där!

Användbar standardartikel – industriroboten Gusten skriver!

Upprörande jubileumsskandal – fräck kupp av f. förrädaren!

Högaktuell witz!

Känd monark hotad!

Hur liberal bör man vara? Delade meningar inom (L)!

Hotfull hotbild hotar – Gökmassivet nu befäst!

Stadsråd (S) klarlägger läget!

Delas känd firma å tvären? Riskkapitalist i farten!

Nej till kvotering!

Vinst blev förlust!

Dags för höstmodet – pilotdräkten ett måste!

Alla trafikproblem lösta – bilarna står stilla!

Uppkopplade får hjälp – ny app sorterar nyheter!

GV Debatt: Gör Sverige till Storgrönköping!

Engkät: Ställer ni frågor till män?

GV förr i tiden: En omprövning!


TRANSPIRANTO:
STRIPTISA DOJAN  
(Ta av dej skorna par Povelo Ramelo)
Läs

Pressmeddelande  Grönköpings Veckoblad nr 8 2015
Läs


Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs

ÅLDRING FAST I DYR STRUMPA

Kan ej tvaga sina fötter!  Läs


KYPAREN & SERVITRISEN
(Yrkesmän & -kvinnor i poetisk dräkt)

Vem sköter servisen å Stadt med glans,
till behag för aptitliga gäster?
Jo, det gör vår kypare, hr Fritz Lantz,
varje vardag såväl som vid fester.
Lika färmt serverar han maten
som han bär ut de uppätna faten.

Det är tur, när beställningar hasta,
som vid kvicklunch och biff à minut,
att han biträdes av fröken Asta,
som båd´ tjänstvillig och resolut
tar fram skedar & knivar & gafflar
till frukost, lunch, middag och tafflar.

Att servera vid stadshotellsborden
är en konst, har jag tänkt mången gång,
när jag själv har haft svårt finna orden
under diktandet av en ny sång.
Och jag tänker, att Asta och Fritz
sitta i samma krävande sits.

Det förväntas de skola servera
något smakligt å gästernas bord,
och att jag såsom skald skall versera
lika vackra som smakfulla ord.
Ja, det ställs samma krav å sonetter
som å stadshotellslagade rätter.

Dock, det finns för en skald ingen kokbok
med å förhand fastställda recept,
när jag tillreda måste mitt hopkok
utav bokstäver till ett koncept,
som bör falla hart alla i smaken.
Men mitt födogeni ordnar saken!

A:LFR-D V:STL-ND

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation