gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken
Stina ”Stryparn” Ruda, ordförande i Läspe Army
Nyheter

TILLNYKTRING I GÖKDALEN
- många allvarsord!
2015-09-09. Läs

FÖRARLÖS ELBIL Å G
– här för att stanna!
2015-09-09. Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i septembernumret
2015-09-09.
Läs

NOTISER

Notiser ur septembernumret
2015-09-09.
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Förfalskade rykten!
Gästtyckare: Handlingskraft!
Klassisk teater som ny!
Bustrafiken nyomlagd - resandeströmmen dubblad!
Våld å bibliotek – känd yngling angripen!
Så klarar du jobbkrisen - roboten Gusten skriver ånyo!
Nya informationsregler - allt glasklart!
Föreningslivet krisar - föreningslön räddningen?
Kraftfullt stadsrådstal!
Vattenplask miljökorrekt - allt skall bort!
Oljefynd i Bergska sjön – konsortium bildat!
Rasifierade plåster – multikulturellt framsteg!
Bohemiskt höstmode!
Badentusiast: Sommaren för varm!
Fotbollskansler i blåsväder – mutade han sig själv?
5 frågor om Nyinnovationsrådet
GV förr i tiden: Storartade surströmmingsodlingar!

TRANSPIRANTO:
Nunk retrofuttas luma
(Nu tändas åter ljusen)
LäsLäs

Fler nyheter
Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs

TILLNYKTRING I GÖKDALEN


- många allvarsord!
2015-09-09. Läs


 

UNDER STÅNGEN
Ett sommarminne


Jag stod helt tankfull under stadens flaggstång,
där Sveriges fana svängde hit och dit
för milda sommarvindars ljumma vaggsång,
en stolt cymbol å kommunalt gebit.
-Var stode jag, om inga stänger funnes
och inga fanor hängde fast å dem,
om i kalendern ingen röd dag vunnes
som likt en hjärtetråd kring riket spunnes?
Det vore lika bra att då gå hem!

Men, tänkte jag, var glad, var tröst tillika;
en evig flaggstång ha vi ju trots allt!
På stolta minnen äro vi rätt rika,
och ingen minnesvård av äkta halt
skall bliva avglömd av vårt eget minne,
ty svenska hjärtan klappa i vårt bröst,
och Moder Svea tronar djupt där inne
och manar på vårt fosterländska sinne
att sjunga ut med tusenfaldig röst.

Ja, vaja, fana, i en trygg förvissning
att du är fästad vid en säker stång
och hela folket deltar i din hissning,
om själva stången vore än så lång!
Låt också oss få vaja efter vinden
med Svenskan Flaggan knuten till vår själ,
måhända med en folklig tår å kinden,
tills det är dags att åter taga in den
för att till nästa år förvaras väl!

Så stod jag där i själva aftonväkten,
försjunken i lokalhistoriskt djup,
och flaggan vajade för sommarfläkten
å högrest stång vid Gökmassivets stup.
Där låg ett skimmer över Läspestoden,
det glänste klart kring kyrkotuppens bröst
och mäktig flöt den kommunala floden.
Det var naturens tysta sommaroden,
som stämde in uti min egen röst!

Av A:lfr-d V:stl-nd

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation