Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Vem är vem i Grönköping?

Boken Vem är vem i Grönköping? är en oumbärlig guide i Grönköpingsvärlden.Här presenteras i ord och bild mer än hundra kvinnor och män ur stadens färgstarka persongalleri, t ex den urbane borgmästaren Mårten Sjökvist, det dominerande stadsrådet Joel Eriksson (s), den känslige skalden Alfred Vestlund och den paranta konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27).

Boken finns i ny upplaga och kan beställas från Lind & Co.

Pris 100 kr plus frakt.
Beställ via
epost: gronkoping@lindco.se

eller brevpost: till
Grönköpings Veckoblad
Box 2036
103 11 Stockholm

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation