Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Redaktion

Redaktion
Postadress:
Grönköpings Veckoblad
Box 1052, 101 39 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 8
112 21 Stockholm
ulf@lindco.se

Redaktör och ansvarig utgivare
Ulf Schöldström
ulf@lindco.se

Redaktör för ledarsidan
Gunnar Ljusterdal
ljusterdal@hotmail.com
Postadress:
Särdal 206
310 42 HAVERDAL

Kontaktperson Lind & Co Tidskrifter
Fredrik Rydbeck
Tel070-751 55 43
fredrik@lindco.seDistribution

Prenumeration
Titeldata
Tel 0770-45 71 60
Prenumerera via Internet

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation