Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Världens första transpirantoskiva!

Akademiska Sångföreningen i Helsingfors (grundad 1838) har sjungit in en CD-skiva med 22 texter på transpiranto. Här finns en lång rad manskörsklassiker som Vårt land, vårt land, Vintern rasat, Blommande sköna dalar och Vila vid denna källa. Fullständiga texter på transpiranto och svenska medföljer. En bejublad konsert hölls på Musikaliska Akademin i stockholm i november 2006.

Pris. 200 kr plus porto.

Skivan kan beställas från Lind & Co via
epost: fredrik@lindco.se

eller brevpost:
Grönköpings Veckoblad
Box 1052
101 39 Stockholm

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation