Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Transpirantoteket
Smakprov på transpiranto

TRANSPIRANTO

 

SVENSKA

TRALL ROYAL
C. V. A. Strandmonte

Ex svedsko basso kardiall
un kollektiv et simpel trall
progressas zu il rej.
Ward loj et soj familj lojal,
korona banta sür soj skal,
loj fixa krédit maximal,
Tu renommé plebej!
  Kungssången
C. V. A. Strandberg

Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram.
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
Du folk av frejdad stam!
     
SANTA LUZZIA
Sigrida Elmblado

Santa Luzzia, lux megawatto,
spreja glamour-reflex in bore-natto!
Ven’ in toj særk albin, sweet kum ukaso.
Don’ noj, yul-konkubin, hum dell kalaso!
Flax-traum mirakuloj noj profetia.
Futt’ kandelaberoj, Santa Luzzia.

Voodoo et phan-potens tu domineras,
holy fluorescens noj protegeras.
Astroj, qvis gajdas noj al avenida,
istas toj spotlajtoj, bella druida.
Flax-traum etc
  Sankta Lucia
Sigrid Elmblad

Sankta Lucia, Ijusklara hägring,
sprid i vår vinternatt glans av din fägring.
Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.
Drömmar med vingesus under oss sia.
Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.

Trollsejd och mörkermakt ljuvt du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
Drömmar etc
     
LA NIZZO
Viktorio Rydmonto

Fimbulnoktürn’ hat strong klimat,
asterix funkas et brassas.
Tutti slafas in isolat
tief in las missinassas.
Lunan traskas la rutt sordin’,
snoj lajt’ in blanko sür la pin’,
dito sür baldakino.
Nizz’ ist nur piggelino.
  Tomten
Viktor Rydberg

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
     
KANTA STUDJOSI
Hermanno Sæterbergho

Kantom studjosi extrabon sjur!
Lassom galeja in spring juvenar,
nock funkar kordan kum san’ bravur,
kaj futura blondina üst var.
Nolla furii
in va psykosan sit,
esperan v’ami,
promissan va kredit,
kum voj knopa bandage
in plantage,
kvo dulkissan diploma florit,
kvo dulkissan diploma florit.
Hojlah!
  Studentsången
Herman Sätherberg

RSjungom studentens lyckliga dag!
Låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i vårt sinne bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund
i den lund
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro.
Hurra!)
     
LA DINKA SÜLWESTER
A. Tennyfilio/E. Fredino

Ding, dinka, dong in tuff sülwesternatta
al boreal neon et terrans glace;
antiko anno kojas quasi kass…
ding rekviem sür akva et rabatta.

Ding in novella et dong wæck senilo
in tremulant annal-moment primær.
Ding wæck la bluff ex tellus’ landamær,
et dong in pravda pro noj instabilo.
.
  Nyårsklockan
Alfred Tennysons

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö…
Ring själaringning över land och vatten.

Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.
     
SENIOR NOAH
Carlo Michaelo Bellhomo

Senior Noah, senior Noah
istat homme honnett.
Qvand il debarkerat,
il inseminerat
molto vino, molto vino,
ille faciet.
  Gubben Noach
Carl Michael Bellman

Gubben Noach, gubben Noach
var en hedersman.
När han gick ur arken,
plantera´ han på marken
mycket vin, ja, mycket vin,
ja, detta gjorde han.
     
SENILA, LIBERIA
Ricardo Dybecko

Senila, liberia, pinuppans Polar,
tu hyschans, tu lajbans, extrafina!
Hejsvejzo, tu toppschyssta wischa de hektar,
ta’ sunlight, ta’ rabatti evergreena.

Tu stussas on PR de big dazumal,
wenn chændis tu sqvallrats über globen.
Aj hajas, futurum exaktum ist’ egal.
Jes, willa d’este bis narkos von Oben!
  Du gamla, Du fria
Rikard Dybeck

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika, sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
     
DONNA IN HABANA
Eberhardo Taubo

Donna in Habana,  ella hawas tji sekin,
sedas in vitrina,
morsas maskulin.
Venus lajbans amiral,
tu wol´ hawa maj floral!
Aj ist bell, tu juvenal
kanta kordial!
  Flickan i Havanna
Evert Taube

Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar,
sitter i ett fönster, vinkar åt en karl.
Kom du glade sjömatros,
du skall få min röda ros.
Jag är vacker, du är ung,
sjung av hjärtat, sjung!
     
FLATANS PAMPAS
Wulfila Lundello

Mi myst most in flatans pampas
près de plurr habitué
cirka tertial per anno
bis la psyko wird blasé.
Mi myst most in flatans pampas
wo pustan geht in svang
wo lærkan ist celest-statist
et qvittras finemang.
Da destilleras destillat
kum dosis Johanniterpiff
et klunkas it kum sublimat
al frallan et al biff.
Aj myst most in flatans pampas
près de plurr habitué.

  Öppna landskap
Ulf Lundell

Jag trivs bäst i öppna landskap
nära havet vill jag bo
några månader om året
så att själen kan få ro.
Jag trivs bäst i öppna landskap
där vindarna får fart
där lärkorna står högt i skyn
och sjunger underbart.
Där bränner jag mitt brännvin själv
och kryddar med Johannesört
och dricker det med välbehag
till sill och hembakt vört
Jag trivs bäst i öppna landskap,nära havet vill jag bo.
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pr
essklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation