Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!


Förkortningar

I GV förekommer en mängd mer eller mindre kryptiska förkortningar. Den mest kända är kanske det stående epitetet till hr kulturdoktorn Stig Berglund, nämligen s.t.s. i H., vilket betyder "som tog studenten i Hjo". Om man tidigare inte kunde ta studenten i Grönköping, eller om kraven för mogenhetsexamen var mindre i Hjo, kan man bara spekulera över.

Här är en lista på ofta förekommande förkortningar.

d:o  
ex.vis
f.förr.  
f.t.  
f.ö.  
frkn
hr
hrr  
härv.  
i.o.f.s.
m.a.o.  
m.e.m.  
m.o. 
o.a.  
o.dyl.  
resp.  
s.a.s.  
s.d.h.  
s.g.s.  
s.m.s.  
s.t.s.  
täml.  
v.m.k.  
värd.  
å  
å gr. av  
åtm.  
ö.h.t.  
dito
exempelvis
förre förrädaren
för tillfället
för övrigt
fröken
herr
herrar (-na)
härvarande
i och för sig
med andra ord
mer eller mindre
med omnejd
och andra
och dylikt
respektive
så att säga
som det heter
så gott som
som man säger
som tog studenten
tämligen
vad man kallar
värderade

på grund av
åtminstone
över huvud taget
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation