Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Transpiranto 1976-1983

Hans-Åke Ramdén i Uppsala har registrerat alla transpirantodikter han har hittat i Grönköpings Veckoblad sedan 1976. När han läste om Veckobladets eget register kontaktade han GV:s redaktion och erbjöd sig att presentera sitt eget. Därmed kan vi komplettera vårt register för åren 1984-2003. Här följer Hans-Åke Ramdéns sammanställning.


Va paj, va paj, va farsipaj (Vårt land, vårt land, vårt fosterland) GV 1929

Ba ba, agnes blanc (Bä bä, vita lamm) GV 1969

Black Rodolpho (Svarta Rudolf) GV 1970

Hymno transpiratore GV 1976.09

Dænga Boreale (Vintervisa) GV 1976.10

Amando, tu est com rosett (Min älskling, du är som en ros) GV 1977.01

Blue Zeppelin (Blåsippan) 1977.04

Elvira Madigan GV 1977.05

Senilans tempo (O gamla klang och jubeltid) GV 1977.08

Nunk kilowatt ... (Nu ha vi ljus här i vårt hus) GV 1977.10

Nunk ist gajus ... (Nu är glada julen slut) GV 1978.01

Zackarinisto (Sockerbagaren) GV 1978.03

Service, Mollmonte (Tjänare, Mollberg) GV 1978.07

Jes, noj diggas (Ja, vi elsker) GV 1978.08

Carlos Dussinus (Kung Karl, den unge hjälten) GV 1978.09

Dænga Luciferia (Luciavisan) GV 1978.10

Senila, Liberia (Du gamla, du fria) GV 1979.01

Da istas prima paj (Der er et yndigt land) GV 1979.02

Job´s filiokus (Arbetets söner) GV 1979.05

Svejsa (Sverige) GV 1979.06

Kredit, kredit (Jag tror, jag tror) GV 1979.07

Stephan istas ... (Staffan var en stalledräng) GV 1979.10

Nettoqvart´s My Utopi (Litet bo jag sätta vill) GV 1980.01

Massa Allah (Herre min Gud) GV 1980.02

Summertajm (I sommarens soliga dagar) GV 1980.06

La Fika (Kaffetåren) GV 1980.07

Callgirl shows (Fjäriln vingad) GV 1980.08

Kojdax (Afton, o hur skön) GV 1980.09

Tres Matronas (Tre små gummor) GV 1980.10

Sussa, Mini-Salicyl (Sov, du lilla videung) GV 1981.02

Kiss-pop (Kattvisa) GV 1981.03

Mi huskas dolce vita (Jag minns den ljuva tiden GV 1981.04

Barr-kamouflage (Dold mellan furorna) GV 1981.09

Retroaktivan yul (Nu är det jul igen) GV 1981.10

Marcia Plæj-Olavica (Spel-Olles gånglåt) GV 1982.04

Istas vera (Det är våren) GV 1982.05

Svejsans Traza (Sveriges flagga) GV 1982.06

Civilistkantat (Medborgarsång) GV 1982.07

Flatans pampas (Öppna landskap) GV 1982.09

Los mini-frogs (Små grodorna) GV 1983.01

Canto bovpullarica (Oxdragarsång) GV 1983.03

Hink ist extraprima (Här är gudagott att vara) GV 1983.04

Paj, tu benfica (Land, du välsignade) GV 1983.07

Sankta Lucia GV 1983.10

Komplett transpirantoregister åren 1984-2008

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation