gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken

Nyheter

UPPRÖRANDE FUSK I HÖGSKOLEPROV
!
Felaktiga svar utläckta!
2018-06-25 Läs

OLÄMPLIGA NAMN Å BROTT
Många känner sig utpekade!
2018-06-25 Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i juninumret av GV
2018-06-25
Läs

NOTISER

Notiser ur juninumret av GV
2018-06-25
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Samling i mitten!

Vart tog hr ”Hjalles” västknapp vägen?

Konsult förnyar firandet – hart när norsk nationaldagsyra!

Bostadsbrist för gökarna – tvingas lägga ägg i hönsreden!

Har du aldrig sett på maken? Lägg en bukett under kudden!

Kyrklig fejd!

GV inför valet (S): Allt skall vara okej!

Febrilt snickrande!

Dåligt samspel i valfajten – känd sportreporter rapporterar!

Ordensväsendet snart åter? Även Halte-Korset kan utdelas!

De gamla hålls flytande – simskola vid Bergska plagen!

Fantastiska event i sommar!!

Är väderleksrapporten nödig? Allmänheten oenig!

Kända personers bästa semestertips!

Supportrar till Ryssland – TIFO blir klart i tid!

Råd inför fisketuren!

GV Engkät: Är det bra att vara vivör?

GV-bilden: Grönköping i Alingsås


TRANSPIRANT O:
Strulo
(Trubbel av Olle Adolphson)
Läs


  Läs mer  Beställ

Pressmeddelande  Grönköpings Veckoblad nr 8 2015
Läs


Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs


SOMMARSÅNG
Nu grönskar det i vår kommun,
det blommar likaså.
Vem kan väl stå som helt immun,
när sommar´n tränger på?
Mitt sinne fylls av blom och doft
från hägg och blå syren,
av humlesurr och pollenstoft
(tyvärr en allergen).

Jag vill gå ut i vår natur
från diskens tricotage
och stämma upp en sång i dur
bland blommor och buskage.
Låt harpan klinga högt sin sång
inunder björk och fur
om sommar´n som ännu en gång
täcks gästa vår natur.

Mot Gökmassivets höga topp,
som klätts i grön fräschör,
jag önskar lyfta blicken opp
och skåda dess kulör.
Nyss stodo träden n-k-na där
med kal och livlös gren;
nu har en genial konstnär
satt färg å denna scen.
 
I fantasin vid Bergskans strand,
jag ser hur vågor blå
sig skölja emot plagens sand,
och mot dess stenar slå.
Nog är det friskt ännu, ja kallt,
att doppa sig i ”spat”,
men här regerar inget dalt:
man badar helt kavat!

Och strövar sedan tanken ut
från stadens hank & stör,
en rikedom hart utan slut
mitt sinne lyckliggör.
Där växer åkerns gröna säd,
där frodas örtesäng,
här blomma vita äppelträd,
här grönska vall och äng.

I detta jordens paradis
blott Eva saknas än,
men det är inte någon kris:
jag har en älskad vän!
När arbetsdagen över är,
min disk jag lämnar glatt
och går till den jag håller kär
i ljuvlig sommarnatt.

A:LFR-D V:STL-ND

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation