gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken

Nyheter

NOBELLARE I GRÖNKÖPING
Var hr Mr Dylan sig själv?
2017-03-08 Läs

LÄSPELÖPET RÄTTVISEKVOTERAT
Motionsallergiker medaljerad!
2017-03-08 Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i marsnumret av GV
2017-03-08
Läs

NOTISER

Notiser ur marsnumret av GV
2017-03-08
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Större siffror för S!

Gästtyckare: Kom hit, hr Löfven (S)!

Julklappsbok å bokrean!

Grönköping med i På spåret – hemlig inspelning med Haltepilen!

Stadsrådinna ej särbehandlad – make (S) avfärdar illasinnat rykte!

Näthatet ökar - de gamla hatar mest!

Var snäll å jobbet!

Kaffekopp blir partipolitik – kan dylik bli minnesmärke (S)?

Hr Mr Trump ej välkommen – befaras smäda Erik Läspe & Halte!

Stadsråd (S) ej i Almedalen!

Slut på vinster i välfärden – historisk reduktion aktuell!

Posten allt poplärare – fler postiljoner behövs!

Våga bära vårens mode!

Inhyrd robot i köket – husmödrar ej överlastade!

Varmbadhuset sprang läck – stadens renlevnad hotad!

Hajen utrotningshotad – larmrapport från Bergska sjön!

Nya djärva resmål - reservlöjtnant far till Mars

GV Engkät: Huru hanterar ni omställningen av uret till sommartid?


TRANSPIRANTO:
La bella Helén
(Den sköna Helen av Evert Taube)
Läs

Pressmeddelande  Grönköpings Veckoblad nr 8 2015
Läs


Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs

NOBELLARE I GRÖNKÖPING
Var hr Mr Dylan sig själv?


Hr Mr. Dylan med sångmö, alt. hr H. Peterzohn
2017-03-08 Läs


EN JUBELSÅNG
Nu stiger inflationen
från noll till högre tal.
Nu gläder sig nationen
åt Ingvesfest total!

Om kronan är beständig
och håller värdet sitt,
blir tillvaron eländig.
Nej, låt den flyta fritt!

Jag ville gärna se att
mitt sparbelopp försvann.
Med mindre ”deg” på banken
blev jag en lycklig man!

Höj priset på k-ls-nger
- det får mig att spendera!
Bort med rabattkuponger
- jag köper bara mera!

Så kom till Tricotaget
med sedlar, mynt och kort!
Herr Larsson bränner gaget
vid Vestlunds pärleport!

Där kommer fröken Irma,
herr Östberg följer tätt,
för att uti vår firma
å pengar sätta sprätt!

Ty vem vill spara medel
i spargrisar och sängar?
Snart är en Riksbanksedel
blott papper, inte pengar!


A:LFR-D V:STL-ND

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation