Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

POLITISK NAMNFÖRNYELSE
FP blir Libertinerna (Lib)!

Glada libertiner efter namnbytet
Glada libertiner efter namnbytet

Liksom å riksplanet ha härv. folkpartister (FP) tröttnat å sitt partinamn. Medan man därstädes beslutat att kalla sig Liberalerna, ha Grönköpings d:o redan ”stajlat om sig” till Libertinerna( Lib)  Efter klubbat beslut upptäcktes dock, vid en titt i ordboken, att libertin betyder en ohämmat njutningslysten person – särskilt å det er-t-ska planet. Hr Libertinordf.  Ludvig Hagwald (f.d. FP) ser dock intet ont häri; tvärtom emotser han ökad medlemstillströmning.

Hr grundrektor Hagwald förklarar för GV:

 -Att vara Folkpartist känns inte så fräscht, det för tanken till Folkrepublik, Folkparker, Folkpension, Folköl, Folkvett, Folk & Fä och liknande förlegade företeelser. Nej, det gäller att göra politiken lustfylld, ja rentav njutningsfylld, för att locka till sig dagens självförverkligande människor – därför ha vi anlagt den förföriska benämningen Libertinerna.

-Och vad gäller den er-t-ska betydelsen i ordet, fortsätter hr libertinen Ludwig Hagwald (Lib) med en lätt rodnad, vill jag erinra om att redan 1960-talets folkpartister voro anhängare av v.m.k. s-xliberalism, dock endast i Kgl. Huvudstaden.

Nytt partiprogram!
Partiprogrammet  måste anpassas efter det nya partinamnet, erfar GV. En arbetsgrupp håller redan å att utarbeta en njutningskanon, där de njutningar skola förtecknas som partiet främst kommer att kämpa för. Dock förmäles att arbetet härmed är allt annat än njutningsfyllt; arbetsgruppen skakas näml. av konvulsioner, då synen å de olika njutningsfälten går vida isär inom arbetsgruppen – som tydligen fått en alltför bred sammansättning. Emellertid är man enig om att Folkpartiets Ungdomsförbund skall heta Libretterna.

Klart är vidare att Blåklinten inte längre duger som partisymbol (Lib), då den blott för tanken till drömmar, inte till praktiserade njutningar. Arbetsgruppen har därför fastnat för en eldig röd ros, en ”logga” som dock visade sig vara upptagen av ett annat parti (S). Förhandlingar med detta parti ågår om byte av partiblomster.

Gubbsjuk!
Alla äro dock inte med å de libertinistiska noterna. Fru Bojan Hagwald, tung ordförande i Grönköpings liberala kvinnoförbund och mångårig maka till hr grundrektor Ludwig H., tar starkt avstånd från alla njutningar utöver kaffe med småkakor.

-Ludwig har blivit gubbsjuk! Det blir inte tal om någon ”libertinism”, fastslår fru Bojan och erinrar om att hennes egen mormor (FP) å 1930-talet var med och avskaffade det ekivoka (fräcka) ordet ”Frisinnade” som partibeteckning för Folkpartiet. Samma öde skall drabba det rysliga ”Libertinerna”, om fru H. får som hon vill, vilket hon brukar.

Huruvida hr gr.rektor Hagwald kan kvarstå som ordförande för Grönköpingslibertinerna är synnerligen oklart vid denna upplagas pressläggning.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.