Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR DECEMBERNUMRET AV GV 2017

MED ANLEDNING
 av den ansenliga uppmärksamhet som rikspressen m.fl. organ
å sistone ägnat omständigheter rörande en s.k. kulturprofil, ber hr kulturdr Stig Berglund (s.t.s. i H.) oss (Veckobladet) åpeka, att han ännu ej fått mottaga någon kunglig medalj, att han endast bott på vanliga hotell i Paris, och att han ej heller bedrivit någon s.k. klubbverksamhet i Bakfickan å Stadt.

ANG. FRÅGAN
om huruvida användande av Tyr-runan bör betraktas som kriminellt, föreslår hr kulturdr Stig Berglund (s.t.s. i H.) att allt återgivande av texter å våra runstenar bör förbjudas, täml. förlegade som de ju ändå är.

HR KD-LEDARE
David Helfridsson, härstädes, har motionerat i kommunfullmäktige om att Läspeskolan bör införa en litterär kanon med böcker som alla skolbarn måste känna till samt läsa. När GV:s kulturreporter frågade hr H., vilka författare som borde ingå i denna kanon, kunde han  å rak arm inte erinra sig en enda sådan utan menade, att det är onödigt att hålla en massa saker i huvudet, sedan vi fått internätet, där man enkelt kan söka fram allting.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”provtur” som något den person har som lyckas genomföra högskoleprovet utan att fuskanklagas.

HALMSKOR
och portfölj samt termos ingår i det speciella sportpaket som Varuhuset har tagit fram lagom till julhandeln, och som säljs till förmån för GISKs bandysektion. Sedvanlig ångervecka gäller, i den händelse att någon köpare skulle få kalla fötter, meddelar hr varudirektör A. Jonsson.    

ORDET ”MOBILISERA”
beredde stora svårigheter för deltagarna i höstens högskoleprov som hölls i Läspeskolans aula. Flertalet av provskrivarna svarade nämligen, att ordet betyder att förse någon, eller en hel arbetsgrupp, med mobiltelefon.

ETT DJUPT
valdeltagande blev resultatet i helgen, då det meddelades att den av grönköpingsborna så avhållna delfinen ”Späckis” i Djuriska Parken tyvärr ställt in fenorna och s.m.s hädangått.

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.