Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR DECEMBERNUMRET 2016

DEN SENASTE
undersökningen från Grönköpings forsknings- och opinionsundersökningsinstitut (GRÖFO) visar, att allmänhetens tilltro till opinionsundersökningar har sjunkit avsevärt under det senaste halvåret.  Huruvida detta resultat verkligen är trovärdigt, får GV anledning att återkomma till.

JULGRANEN
å Stora Torget, vilken restes den 1:a advent, sponsras i år av Grönköpings Sparbank och har därför fått formen av en ek.

VID ÅRETS
julbord å Stadt har hr källarmästare Joh. Ernfr. Petterson introducerat en nyhet, näml. biff Stroganoff gjord å fläskfilé, och därför kallad biff Stroganöff. 

PROKRASTINERINGS-
föreningens lokalavdelning har ansökt om, att få skjuta upp det kommunala nyårsfyrverkeriet å Stora Torget vid instundande årsskifte. Ansökan har avslagits av stadsfullmäktige, med hänvisning till att själva uppskjutningen då skulle riskera att bli uppskjuten. 

TJAFSANDE
badgäster, som ex.vis klagar å att vattnet är för kallt, föreslås, i en motion (S) till kommunfullmäktige, kunna bliva s.m.s. portade från Varmbadhuset.

JUST ÅTERKOMMEN
från den upprörda och förvirrade debatten på årets kyrkomöte har hr kyrkoherde Hilarius Boklund kunnat meddela GV att mötet – som han uppfattade det – fattade beslut om att samkönade präster inte måste viga varandra mot sin övertygelse.

HÄRVARANDE M-PARTI
 uppges vilja ge hr vänsterpartisten Hildor Peterzohn mer inflytande å det kommunala beslutsfattandet. Enligt källor som står partiet nära är syftet med detta främst att försämra det mesta i lokalsamhället för att därigenom få fler att inse, att det enda som kan rädda kommunen är att ge M mer inflytande.

MEDBORGAR-
förslaget  om att allt som är dåligt bör förbjudas har i dagarna för sjunde gången återremitterats till kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare utredning.

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.