Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Månadens profil
Ebonius "Ebbe" Larsson
Dragspelare m.m.
Ebonius ”Ebbe” Larsson

Ebonius Larsson, av vännerna kallad Ebbe, är en mångsidig man. Han är dragspelare, underhållningsentertainer, frisksportare och hälsovegetarian. Förmodligen har han ännu fler talanger som bara väntar på de rätta omständigheterna för att blomma ut i frihet.

Det är dock som dragspelare han gjort sig mest känd, alltsedan han i späd ålder lärde sig spela på ett enradigt durspel. Han har t.o.m. fått ett eget museum med det internationella namnet ”Ebbe – the Museum”. Här kan besökaren bl.a. fotografera sig som dragspelsvirtuos med huvudet utstickande ur ett stort porträtt av hr Larsson.

Ebbe intresserar sig också för dragspelets kulturella historia och har skrivit en lärd avhandling, där han analyserat, vilka tonarter som oftast förekommer i gammeldansen, och även utrett aftonens betydelse för dragspelsmusiken (Afton vid Öljaren, Afton vid Mjörn m.fl.). En musikprofessur vid Läspehögskolan är redan vikt för hr Larsson.

Skalden A:lfr-d V:stl-nd har efter en dansafton på Svenssonska lyckan måleriskt skildrat Ebbe i en dikt som inleds:

Hör, Ebbe Larsson, han spelar,
han böjer sin nacke och ler.
Han fingrar på blanka små knappar
i dragspelets ädelfaner.

Vildmarksliv
Som frisksportare motionerar Ebbe flitigt och vinterbadar, men han är främmande för den tävlingshets som kännetecknar t.ex. den årliga skidtävlingen Läspelöpet. Han äter givetvis sunt, med tonvikt på kruska och grönsaker, och är öppen för alla näringsmässiga nyheter.

För några år sedan utgav Ebbe den rikt illustrerade boken ”Vildmarksliv å Gökmassivet”, där han skildrade sin kamp för tillvaron i en gammal kolarkoja i massivets urskogar. Vatten hämtades ur bäcken, lavar och svampar samlades till föda, och björn, varg och lo slog sina lovar kring kojan.

Det uppstod emellertid tvivel på fotografiernas äkthet, eftersom sådana djur inte har förekommit i trakten i mannaminne. Kritiker hävdade, att författaren med hjälp av datorn hade klippt in bilderna i foton från Gökmassivet. Ja, det påstods rentav, att Ebbe i själva verket hela tiden bodde på pensionatet i Knisslinge och endast gjorde korta utflykter i terrängen.

Överlevnadstest
Om det i boken skildrade testet på Ebbes överlevnadsförmåga möjligen är överdrivet, råder det dock inget tvivel om att han är Grönköpings första s.k. prepper, d.v.s. en person som förbereder sig på civilisationens kollaps. I en grotta på Gökmassivet har han byggt en bunker som skall tåla det mesta och lagt upp lager av rotfrukter, konserver, fotogenlampor, ficklampsbatterier, böcker, filmer m.m. för att kunna överleva flera månader.

Man får bara hoppas, att Ebbe inte får tillfälle att pröva sin bunker i v.m.k. skarpt läge, utan att han får fortsätta med sitt joggande vid Bergska sjöns strand, sin kruskadiet och sitt dragspelande till Allsången på Svenssonska lyckan.

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
fredrik@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation.