Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Månadens profil
Stig Berglund
Kulturdoktor

Stig-Berglund

Kulturdoktor Stig Berglund, s.t.s. i H. är den grönköpingska kulturens främste kämpe. Hans far är den merkantilt lagde specerihandlaren Karl A. Berglund, som på mödernet är syssling med postmästare Brunander. Kulturdoktorns moder brukar inte omnämnas annat som fru specerihandlare. Stigs farbroder är mästerstenhuggaren Fidias Berglund, som bor i Skövde och kallades till Grönköping för att utforma det resliga monumentet över stadens grundare kung Erik Läspe & Halte.

Stig Berglund är i sanning en son av Grönköping. Sitt stora, rent av liderliga, intresse för konst och kultur fick han i lagret hos familjefirman Berglunds Livs. Där kom han i unga år i kontakt med exotiska dofter och färggranna apelsinomslag.

Stig fick avsluta sin gymnasiala skolgång i Hjo (antingen 1934 eller 1939, uppgifterna varierar). Varför hans mogenhetsexamen avlades där är inte riktigt klart; det kan ha berott på att gymnasiet i Hjo anlade en mer förlåtande attityd gentemot abiturientens spridda kunskapsluckor. Kulturdoktorn vill inte kommentera ämnet men benämns alltid med ”som tog studenten i Hjo (s.t.s. i H.)”. Redan som gymnasist tog han de första trevande stegen mot poesin. I ett långt senare upphittat skrivhäfte utbrister ynglingen dramatiskt: ”Min vagga stod å egna ben, / Min framtids flod där höggs i sten.”

Målmedveten!
Berglund uppvisade en för studenter osedvanlig målmedvetenhet och kallade sig tidigt litt. stud. dr. Hans yrkesval var inte självklart, då han strax efter gymnasiet ger sig titeln rektor. kand. I Stockholm studerade han bland annat idrottens psykologi med jämförande filmteori samt senare filmvetenskap och jämförande idrott. Han har även studerat vid ett fritt universitet i Berlin men det är osäkert, vad han studerade eller om han examinerades.

Redan kort efter avslutade studier är han konstdoktor i Grönköping. Han recenserar konstmålare Malte Janzzons snöskulptur. I artikeln skriver han ”På snöbystens huvud återfinner man tvenne halvcirkelformiga klotsegment som nog mången ej skolad funktionalist kommer att finna meningslösa, men säg inte så.” Snöskulpturen föreställer Musse Pigg.

Smekbehov!
Det är under sina studieår han utvecklar sina radikala åsikter och beundrar såväl hrr. Mao och Marx som hr Lenin, vilken han kallat en riktig mysfarbror. De radikala åsikterna delar han med sin sambo/särbo, hemkonsulenten Ada A:son Susegård. De träffades vid en avreageringskurs som fröken Susegård arrangerade. Det visade sig, att kulturdoktorn hade ett så undertryckt smekbehov, att frkn Susegård tog honom som privatelev.

Kulturdoktorn är en flitig skribent i Grönköpings Veckoblad och har skrivit ett antal böcker. Hans uppseendeväckande ”Geniet” och ”Ungdomssexualitet” skrev han året innan Kinseyrapporten kom. Manuskripten hade dock hamnat i nattygsbordets låda och trycktes först ungefär 50 år efter den amerikanska rapporten.

Även TV-chef!
I en djupt uppskakande artikel avslöjar han, vilka medlemmarna är i Grönköpings Rotaryklubb, samt att denna klubb har stor dold makt. Den enda politiska grupp som motarbetar denna junta är Den Nya Vänstern som han själv representerar tillsammans med frkn Susegård.

Kulturdoktor Stig Berglund är även chef för Grönköping lokala radio och television. Han har startat den lokala TV-kanalen News 25 med lokala nyheter 25 timmar om dygnet samt direktsändningar från kommunfullmäktige. Han är också ledamot i stadens Skönhetsråd samt i RSU, Rivningssakkunniga Utskottet.

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation.