Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

TOMTEKANTAT
till�gnad Nykterhetsk�ren Lyran

K�r
I granomh�ljda tider
emot en Jul, s� k�nd f�r Dig,
o, Tomtefar, Du skrider
i afton fram Din �nskestig.
Din v�g g�r lyst av str�lar
fr�n gatans julgirlang,
och mitt � Torget pr�lar
en gran s� finemang.
I hemmen, dit Du t�gar,
man ivrigt sl�r sig ned
och undrande man fr�gar:
O, Tomtefar, vad har Du med?

I glada miner r�jes
att allt en sp�nd f�rv�ntan �r,
och en och var f�rn�jes
�t fyllda s�cken som Du b�r,
och alla stakar t�ndas
och granen �vens�,
s� barren n�stan bl�ndas
av ljusens glansniv�.
D� h�ras barnen ropa:
�Nu �r det Jul igen
och vi f� allihopa
kalasa helgrymt under den!

Recitativ
Och dock, n�r Du i stolen sjunkit ner
och dr�jer, nytert fubblande med s�cken,
Du f�ljer Tomtarnas maner
och smakar f�rst � godiset och kn�cken.
Men sedan spejarblicken ser
hur upp ur s�cken tusen klappar plockas;
h�r �r dock ingen som av m�ngden chockas,
ty nu f�r tiden f�s det st�ndigt mer.
Vad dyrt som k�pts, vad mera billigt f�tts,
vad rent av gratis ner i s�cken stoppats,
det �r en sk�rd som lika k�pstarkt shoppats,
ty s� har julens klapptopp alltid n�tts.
G� fram, Du Tomtefar, var glad, var trygg,
ty Du b�r allas s�ckar p� Din rygg.

Arioso
Till envar, som l�ngtan griper
efter Julmys, frid och mat,
b�r Du i din s�ck principer
f�r ett h�llbart Helgformat.
Blir ej minsta klapp f�rg�ten,
blir all maten lyckligt �ten,
�r Du den som hedras t�l.
Genom sl�kte efter sl�kte
�r det Du, som st�ndigt r�ckte
fram Din s�ck som Julsymbol!

K�r
Blir ej minsta klapp f�rg�ten,
blir all julmat lyckligt �ten,
�r Du den som hedras t�l.
Genom sl�kte efter sl�kte
�r det Du, som st�ndigt r�ckte
fram Din s�ck som Julsymbol!

A:LFR.D V:STL.ND

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, . Mer kontaktinformation