Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

VAD SÄGER POLITIKERNA?
Så skall utsagorna tolkas!


Hr Helmersson förstår det politiska språket!

Som ett svar å de allt vanligare förfrågningarna från allmänheten om huru den ena eller andra formuleringen, termen eller uttalandet av såväl lokal- som rikspolitiker, inklusive finanselitistiska och finkulturella expertdebattörer, skall förstås, har hr informationssekreterare Viking Helmersson sammanställt en förklarande ordlista.

Jag kan inte kommentera enskilda fall = Vi har uppenbarligen gjort ett pinsamt fel.
Vi ser mycket allvarligt på det som inträffat = Och så glömmer vi väl det här.
Granskningen visar, att reglerna inte är optimala = Vi tillsätter ännu en utredning.
Konsekvenserna av det nu beslutade åtgärdspaketet måste beaktas i ett helhetsperspektiv = Vi har ingen aning om hur det kommer att gå.
XX har valt att lämna posten som verkställande direktör = Han har fått sparken.
Nu går jag vidare till nya utmaningar = Hoppas att någon vill anställa mig.
Populisternas framgångar hotar demokratin = Folkets röst får inte tolkas av vem som helst.
För att motverka den utbredda faktaresistensen måste kommunen satsa mer på professionell information = Informationsavdelningen behöver fler fasta tjänster.
Ingen skall behöva leva i utanförskap = Jag som säger detta är en god människa.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.