Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

FÄLTJÄGARNA KÖPER DYR HUND!
Även polisen gör hundaffär!


Karolina t.v., Carolus Rex t.h. (eller möjligen tvärtom)

Grönköpings Fältjägarecorps har, efter högt föredöme, rustat upp genom köp av en avancerad arméhund. Samtidigt har stadens polismakt nödgats sälja p-hunden Karolina, som blivit allt överårigare.  Dock lär en hund ligga begraven!

Hr reservlöjtnant Napoleon Johnson är stolt över Fältjägarecorpsens senaste vapensystem, arméhunden Carolus Rex, som den döpts till.

- En lucka i vår försvarsförmåga har täppts till. Det kommer nu att bli svårt för fi (fienden, GV:s anm.) att smyga sig in å vårt kasernområde för att idka sabotage. Envar främmande makt som försöker sig å detta kan räkna med ett kraftfullt bett i smalbenet från den folkilskna Carolus Rex.

Dock har Fältjägarecorpsen beskyllts för att ha betalat långt över marknadspris, vilket tillbakavisas:

-Vi ha betalat marknadspris, det vitsordade den danske försäljaren själv, när jag frågade, säger en indignerad hr Johnson samt understryker, att moderna vapensystem äro dyra - se bara vad luftvärnsraketen Patriot kostar!

- Och priset 250.000 kr är snarast lågt för en sådan superhund, som dessutom synes vara dr-kt-g (med valp), vilket skulle tillföra Corpsen ytterligare några högklassiga arméhundar inom kort. Och då är vi nere i under 100.000 kr per arméhund, tillfogar hr res. löjtnanten efter att ha konsulterat sin miniräknare.

Polishund avdankad!
Ytterligare en djurisk  affärstransaktion rapporteras från härvarande polismakt. Dess mångåriga p-hund Karolina, som nosat upp och gripit så många bovar under årens lopp, har nu blivit för gammal och tappat allt luktsinne. Karolina utgår därför ur organisationen.

- Lite vemodigt, säger hr polis Paulus Bergström om sin gamla medarbetare, men det är ändock en tröst, att vi lyckades sälja henne till marknadspris, 5.000 kr.

Båda hundtransaktionerna ha skett genom professionellast tänkbara kanaler – en dansk expert å polis- & arméhundar, hr hundoppsyningsmand Hans Christian Pederzehn. Denne, som talar förvånansvärd god svenska med endast lätt dansk brytning, är diplomerad från danska kennelklubben och anses vara ledande å värdering av hundar, vilket får anses borga för att allt gått rätt till.

Onda tungor ha dock åpekat, att arméhunden Carolus Rex har åtagliga likheter med polishunden Karolina – och insinuerat, att det skulle röra sig om en och samma hund. Detta faller dock å sin egen orimlighet, säger hr res.löjt. Johnson och hänvisar till att Carolus Rex – i motsats till Karolina – saknar svans! 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.