Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

NOTISER UR FEBRUARINUMRET 2017

EN VISS
väderspänning uppstod häromdagen i härv. kommunfullmäktige, sedan Grönköpingsdemokraternas ledare, hr Wotan v. Peiland (GD), hade krävt, att hr amatörmeteorolog F. Månssons väderförutsägelser (baserade å studium av abborrfenor) skulle förklaras vara tendentiös propaganda och helst förbjudas.
-Tag ex.vis  hans åstående, att det skulle innebära något negativt, att föregående år (2016) var det hittills varmaste. Sådant tyckande är knappast objektiv vetenskap, och det finns faktiskt de som föredrar värme framför kyla, menar hr von P.

KRAVET
å kvalitetsmärkning av begagnade bilar har stött å patrull hos remissorganet GBB (Grönköpings Begagnade Bilhandlare).

-Icke minst vore det obetänksamt att bortskrämma bilköparna redan före köpet, framhåller GBB:s talesman, hr f.f. H. Peterzohn.

LÄSPEAKADEMIENS
ordbok definierar ”krypskytt” såsom en jägare specialiserad å jakt av smärre djur av insektstyp.

EXEKUTIV
konferenskoordinator är den nya titel som frkn konferensvärdinnan Agneta
Palmodin, 27, fortsättningsvis kommer att använda vid PR-relaterade kontakter med storföretagskunder och andra särkilt kapitalstarka konferensbokare.

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
vid Läspeskolan ställer sig frågande inför hr grundrektor Ludvig Hagwalds aktuella uttalande, att det inte är skolans sak att uppfostra barnen.

-Hr Hagwald tycks uppenbarligen leva å en annan planet, säger föreningens ordförande, fru informationsassistent Eva-Lena Helmersson, och frågar sig retoriskt, hur heltidsarbetande föräldrar skulle kunna ha tid och ork att uppfostra barnen. Eftersom barnen vistas i skolan hela dagarna, är det givetvis där som uppfostran skall ske!

SJU NYA HUNDRASER
har efter noggranna tester godkänts för registrering av Grönköpings Kennelklubb. Det rör sig bl. a. om de nyligen framavlade jakthundarna stöveltonhamlare, dubbelmanpilsner och rävhårig strax. Varken byråschäfern eller den lilla söta beautyboxern fann dock nåd hos domarna.


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.