gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken
Verner Kolting,  Konferensvaktmästare
Nyheter

DYR ÖVERVAKNING!
bråkmakare och helgvandaler vårda sitt yttre
2017-09-08 Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i septembernumret av GV
2017-09-08
Läs

NOTISER

Notiser ur septembernumret av GV
2017-09-08
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Det våras för hösten!

Gästtyckare: Fram för regnliga!

Grönköping dokumenterat - årets framskrivna kulturhändelse!

Arbetsförmedlingen tar krafttag – gamla jobb blir som nya!

Hemliga data kan vara å drift – ingen politiker visste någonting!

Tyst test ljöd över staden – paniken dock s.g.s. obefogad!

Politiker personliga på årets Gökdalsvecka – nästan alla kände någon sjuk!

Sommarlovet ingen sinekur – hr Krökén har legat i hemmavid!

Fru änkefru Pilzén expanderar – Ö&M varumärke i världsklass!

Sparbanken inlöser gamla penningar – hembygdsgården växlar daler!

Polishuset har fått nya lås – hur gick upphandlingen till?

Polisiär etikettsfråga - skall valp bära medalj?

Inga nya fartkameror!

Självgående skor å gång – finskomakare går i täten!

Grönköpings järnvägar upprustas – ersättningstrafiken får gott betyg!

Seniorer å äventyrsresa – besteg Gökmassivet!

Torrt i svampskogen!

GV förr i tiden: Hur vi utforma vår politik

GV Engkät: Vad har ni gjort i sommar?


TRANSPIRANTO:
SUMMER MINIMAL
Par Tomaso Ledino (Sommaren är kort av Tomas Ledin)
Läs


Läs

Pressmeddelande  Grönköpings Veckoblad nr 8 2015
Läs


Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs

VAD HÄNDE Å OMTALAD KRÄFTSKIVA?
Ingen gäst vill eller kan vittna!

Hr godsägare J. Brylén (t.h.) i damsällskap (hr svin.ass. Rask å knä)
2017-09-08 LäsHÖSTKVÄDE
Så har en sommar än en gång
gått hem till sina fäder
med blomsterdoft och fågelsång
och stundom vackert väder.
Nu blossar lönnen vid min knut
som tecken å att det är slut
med sol och badstrandskläder.

Oändlig syntes sommarn, när
det nyss blev juni månad,
och grönskan stod så skir och skär
och natten som en blånad.
Allt skulle rymmas däruti
av bad, semester, grilleri
och hjärtats ljuva trånad.

Likt sanden å vår Bergska plage
varmed vi fylla handen
och sila i ett torrt läckage
tillbaka uppå stranden,
så svann ock tiden alltför fort,
och hösten stänger barskt den port
som går till sommarlanden.

Men stopp, du skaldeharpa, håll
med klagovisan inne!
Ej vill jag blott i dystert moll
nedteckna sommarns minne.
Låt mollet blanda sig med dur,
det stämmer mer med min natur
och litterära sinne!

Så minns, fast sommarn ej gav allt
som du å förhand tänkt dig,
de stunder utav äkta halt
som hon ändock har skänkt dig.
Göm dessa skatter vid ditt bröst
som en relikt, när det blir höst,
och mörkret åter sänkt sig!

Och även hösten har sin lust,
det bör ej slätt förnekas.     
Å kräftor, svampar, äppelmust
kan det bl.a. pekas.
En evig sommar torde visst
i längden synas oss rätt trist;
därom kan knappast tvekas.

A:LFR-D V:STL-ND

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
Återförsäljare

Om Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation