Stadsäldstan, förrädaren samt
ynglingen Emil Ruda

Stadens vördade äldsta, frkn Sophie Liljedotter
Gamla fröken Sophie Liljedotter kom till världen någon gång i början på 1920-talet, den härliga era då rundradion var nyfödd och det moderna livet log mot Grönköping.

Stadens vördade äldsta, frkn Sophie Liljedotter
Hr f. förrädaren Hildor Peterzohn
Det är måhända ett tecken i tiden (några skulle kanske säga ”ett varningens tecken’) att hr förre förrädaren Hildor Peterzohn, under en följd av år, har varit en av de flitigast förekommande figurerna i Veckobladets artiklar och notiser, men faktum är att oroväckande många verkliga händelser lämpat sig alldeles utmärkt för
en grönköpingsspegling med Peterzohn i en framträdande roll

Hr f. förrädaren
Hildor Peterzohn (v)

Hr ynglingen Emil Ruda med familj
I alla sammanhang där en grupp hederliga människor lever och verkar på samma plats, och Grönköping är förvisso ett exempel på just ett sådant sammanhang, brukar det dyka upp ett oroselement, en respektlös individ, företrädesvis en ung mansperson, som inte riktigt håller sig inom ramarna, som alltid ställer till med bråk och som inte spelar enligt reglerna – kort sagt: en gossen Ruda.

 

Hr yngl Emil Ruda i proffsboxartagen