Direktörer, fackpampar,
och andra betydande borgare

Hr advokat Donald Beaumaré
Den som behöver söka sin tillflykt till Lagens allra hemligaste gömslen, den ska inte dra sig för att ta kontakt med Grönköpings egen stjärnadvokat och yrkeskändis, hr Donald Beaumaré – alltid lika
aristokratiskt balanserande på det eleganta och charmanta cocktailglasets yttersta rand!

Hr klipp- och stjärnadvokat
Donald Beaumaré

Hr fabrikör Petrus Gårdberg har hunnit med en hel rad yrkeskarriärer på samma gång: snickare, glasmästare, fabrikör och uppfinnare.

Hr fabrikör C. A. Östberg
Till de grönköpingsbor som väckt berättigad ryktbarhet utanför stadens gränser hör självfallet uppfinnaren och fabrikören C A Östberg, grundare och huvudägare till stadens ledande industri, Låsar & Tänger.

Hr fabrikör C. A. Östberg

Hr fackordföranden Thure Lundblad
Det demokratiska Grönköping finner sin mest mest framträdande symbol i hr fackordföranden Thure Lundblad – eftersom denne så kraftfullt har bevisat, att den folkvalda överheten (fullmäktige) spelar en ganska underordnad roll i maktens korridorer.

Hr Egon Glas (gift med Synnöve) är stadsarkitekt (TSAR) och ansvarig för alla viktigare förändringar i stadsbilden.

Hr sparbanksdirektör Jules Vedbom
I spetsen för Grönköpings Sparbank står hr sparbanksdirektören Jules Vedbom (gift med Karna) och utstrålar soliditet.

Hr Åke Schwung
En i GV:s spalter allt oftare förekommande medborgare är hr Åke Schwung, ty denne är specialist på att vara konsult, med särskild inriktning på tidens stora eller smärre frågor, jämte angränsande ämnesområden.

Hr ledarskapskonsult m.m. Åke Schwung

Hr teledirektören Gottwald Ringnér
Förr en tämligen grå och anonym chefstjänsteman har hr Gottwald Ringnér under senare år blivit en utåtriktad och affärsdrivande telechef, fylld av de djärvaste idéer och samarbetsplaner: man bevarar i tacksamt minne hans försök att köpa teleföretaget i Knisslinge, låt vara att köpet aldrig riktigt ville bliva av.


Hr teledirektör Gottwald Ringnér

Hr postmästare Pontus Brunander
Postmästare Brunander, gift med Selma och lycklig fader till åtminstone pop- och schlagerstjärnan Gördis ”Flabbs” Brunander, har i decennier förestått postluckan i Grönköping.

Postmästare Brunander med dottern
Frkn Gördis "Flabbs" Brunander

 

Frkn Lola Gustafsson är till professionen jättedam, och försörjde sig i yngre dagar på att visa upp sin bastanta kroppshydda i folkparker och på tivolin. G. har emellertid följt med sin tid och titulerar sig i dag även som kroppsbyggerska.

Hr stadsläkare Aug. Tert. Salvén är medicine licentiat och en husläkare av den gamla stammen. Han förestår Grönköpings sjukstuga, där han med hjälp av sjuksköterskan syster Märtha ensam tar hand om alla förekommande sjukdomar.

Hr polis Paulus BergströmHr polis Paulus Bergström
upprätthåller (sedan år 1916) ordningen i Grönköping med hjälp av hr lantpolis Gustaf Adolf Fröblom och polishunden Karolina.

 

 

 

 

Hr reservlöjtnant Napoleon ”Nappe” Johnson
Först och främst är Napoleon ”Nappe” Johnsson chef och lokal överbefälhavare för den ärorika och oftast väldisciplinerade Fältjägarecorpsen i Grönköping. Stilig, rak i ryggen och med sin måttfullt uppvridna, gyllenblonda mustasch är han en given sevärdhet hos Grönköpings damer, icke minst då han sitter till häst på Corpsens välryktade och av hr Orvar Åkerström bataljonsveterinärbesiktigade remontrar.

Hr f. majoren A von Peiland – Carl Karlsson
Förre majoren A von Peiland och den glade gatuköksdirektören Carl Karlsson – skilda världar, förvisso.

Frkn Agneta Palmodin (27) ständigt 27-årig konferensvärdinna, verksam vid Gökmassivets Konferenscentrum sedan 1977.

Frkn Agneta Palmodin (27)

 

 

Hr bataljonsveterinär Orvar Åkerström
En högt aktad och ofta sedd samhällsmedlem är hr Orvar Åkerström, som dessutom är kommunens enda bataljonsveterinär.