Kultureliten och kyrkans män

Hr Alfred Vestlund är Grönköpings store skald.
Under den genomskinliga signaturen A:lfr-d V:stl-nd bidrar han träget med dikter till Veckobladet och har också givit ut ett par volymer samlade dikter.

Hr Alfred Vestlund

Grundrektor Ludvig Hagwald är sedan årtionden Grönköpings ledande skolman.

Hr grundrektor
Ludvig Hagwald


Hr dr Stig Berglund
(s. t. s. i Hjo)

I varje rättänkande samhälle bör det ju finnas en radikal personlighet, en medborgare som outtröttligt går i spetsen för

Hr dr Berglund med sambo, frkn Ada A:son Susegård - ett laddat förhållande!Hr Harald ”Harry” Browall
En annan av Grönköpings mer prominenta kulturarbetare är
scenkonstens och teaterns stolta banérförare, herr teaterchef Harald

Hr Ebonius ”Ebbe” Larsson
Ett genomgående drag hos många grönköpingsprofiler är att deras aktiviteter i stor utsträckning är direkt beroende av den övriga världen i allmänhet och ”närområdet” Sverige i synnerhet.

Hr Ebonius Larsson
i frisksportartagen

Hr konstmålare Malte Janzzon är Grönköpings eget konstnärsgeni. Från början stavade han sitt namn precis som det låter, men sedan han blivit erkänd stavar han mera konstnärligt, d.v.s. Janzzon med två ”z”.

Hr kyrkoherde Hilarius Boklund
Grönköpingsbornas religiösa känslor har aldrig varit särskilt varma. Engagemanget för kyrkliga frågor sträcker sig som regel inte längre än till kyrktuppens utseende eller förräntningen av Läspekyrkans fonderade medel.