Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Bruttglutt
(Jäntblig av Gustaf Fröding)

In transpiranto par Ludoviko Hagwaldo

Transpiranto

 

Svenska

Gardate für loj bruttaj
et für soj pseudoglutt,
il ist un pseudobruttas glutt,
qvis mejkat moj kaputt,
mit glutt ell´ moj charmerat hat.
mit glutt ell´ moj traderat hat.

  Och akten er för jäntor
och deras falska blig,
det är en falsker jäntas blig
som haver krossat mig,
med blig hon har betagit mig,,
med blig hon har bedragit mig.
     
Ell´ knix´et glutt´ ad tuttoj,
et spikat semper si,
für tuttoj knaboj æskat ell´
haw´ in polyandri.
Lass attan norpa tuttan knix
et tiraflørt et gluttatrix!
  Hon neg och bleg åt alla
och sade alltid ja
ty allesamman gossarna,
dem ville jäntan ha,
må raggen ta allt nigande
och blinkande och bligande!
     
Et nunk noj istas samboj,
et nunk ell´ ist maj tant,
doch sjack nokturn ell´ gack zu stuff
in disko kum amant,
post heimat et torteras moj,
  Och nu så är vi gifta
och nu så är hon min,
men varje kväll går hon på dans
med hjärtevännen sin,
sen går hon hem och dänger mig,
jag tror jag går och hänger mig.
     
Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pr
essklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation