gronkoping.nu

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

Pressmeddelanden
Grönköpings Veckoblad nr 10 2017

Julen nalkas i Grönköping, vilket märks på många sätt, en del dessvärre hart när katastrofartade, om än med lycklig utgång till slut. Sålunda fastnade hr revypappan och finskomakaren Harry Browall i skorstenen till Godtemplarsalongen, när nyårsrevyn repeterades.

I en sketch förlagd till Vita huset i USAmerika skulle revypappan komma genom skorstenen som en riktig Sankta Klaus med en present till president Trump. Hans midjeomfång var dock större än skorstenens diameter, och halvvägs ner satt han ohjälpligt fast. Så småningom kunde dock en sotig hr Browall räddas av Brandcorpsen, och efter avspolning med brandslangen och intagande av fruktsaltet Clossemarin från apoteket Elgen återställde lyckligtvis livsandarna.

På Stora torget inträffade den andra katastrofen, nämligen att julgranen hade fallit omkull. Stammen verkade avhuggen, och marken var täckt av träflisor.   Det förenade skarpsinnet hos polis Paulus Bergström och polishunden Karolina löste dock mysteriet: en bäver hade gnagt av granen och tagit med sig grenar till sin hydda i Grönköpingsån. Granen kunde resas igen, om än något kortare.

Jultips!
Skalden Alfred Vestlund har diktat ett antal julklappsverser för att underlätta läsarnas julbestyr. Här finns passande rim för det mesta som kan finnas i tomtens säck, t.ex. årets julklapp elcykeln.
En speciell sådan cykel har uppfinnaren C.A. Östberg konstruerat. Finessen är att batteriet laddas i nedförsbackar, så att man kan ta uppförsbackarna utan ansträngning. Ska man upp ända upp på Gökmassivet, gäller det givetvis att först hitta en tillräckligt lång och brant nedförsbacke.

Hemkonsulenten Ada A:son Susegård har goda förslag om hur man kan klä en ekologisk julgran med kottar och garnstumpar. Om man passar på och fäller två julgranar, kan man av den andra tillverka trevliga julklappar som smörknivar och trädgårdstomtar.

Finansjulklapp!
Sparbanken ger sina storkunder (depå om minst 10 miljoner kronor) en efterlängtad julklapp, nämligen ett förmånligt skatteupplägg via ett bolag och en fond på Visingsö. Alla inkomster betalas in till bolaget, och från fonden utdelas sedan ett skattefritt understöd. Även skattechefen Elon Ramstedt har fått en sådan julklapp, och nu är frågan om han skall glädjas åt klappen eller harmas över att skatteunderlaget tunnas ut.
Fältjägarecorpsen har köpt en vakthund från Danmark för 250.000 kr, ett fullt rimligt marknadspris enligt reservlöjtnanten Napoleon Johnson. Samtidigt har polisen sålt polishunden Karolina för 5.000 kr. Kritiska Grönköpingsbor tycker, att de båda hundarna är märkvärdigt lika, men att det skulle vara samma hund förnekas livligt av Fältjägarecorpsen.

Politiken klarlagd!
Banbrytande studier från Läspehögskolan visar, hur politiker ska uppträda för att bli populära. Det gäller i  korthet att bygga ett personligt varumärke kring de frågor som för tillfället är högst prioriterade i väljaropinionen. Partiledareffekten kan räknas fram som en produkt av personlig utstrålning och  följsam opinionskänslighet, sammanfattar frilanspolitikern och trädgårdsmästaren Hilbert Florin.
Grundrektor Ludvig Hagwald har samtidigt undersökt det politiska språket och funnit att otydligheten har blivit mer distinkt. Politikerna svarar beredvilligt och utförligt på journalisternas frågor, men svaret har allt mindre med frågan att göra. På frågan om kapitalskatten ska höjas eller sänkas, svarade  t ex stadsrådet Joel Eriksson (S):  Det tycker jag med!

Läkemedelschock!
Att EU:s läkemedelsmyndighet förlades till Amsterdam och inte till Grönköping kom som en chock för apotekare Ernst Clossemeyer. Han ser sig som en banbrytare på området med bl a fruktsaltet Clossemarin och de för skidsporten så viktiga preparaten Clossfemman och Clossebol.
På ledarplats lovordas regeringen för dess fasta grepp om såväl inrikes- som utrikespolitiken. Endast ett fåtal statsråd har behövt avsättas under det gångna året, och försvarssamarbetet med NATO är aktivt utan att Sverige behöver vara medlem i alliansen.

För mer information kontakta:
Ulf Schöldström, redaktör för Grönköpings Veckoblad
Tel: 08-643 38 46 eller 08-30 83 43
Mobil: 070-535 16 67


Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

GDPR
Skydd för personuppgifter

Länkar

Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad. Mer kontaktinformation