Startsida

Förstasidan

Senaste nytt i Grönköping med omnejd!

JULGRANSKATASTROF Å STORA TORGET!
Borgmästarinnan dånade!


Julgranen reses efter den katastrofala fällningen.

Då fru borgmästarinnan Tekla Sjökvist, f. Sparfhöök, igår morse uppdrog rullgardinen mot Stora Torget för att blicka å den kommunala julgranen och därvid komma i den rätta adventstämningen, drabbades hon av svår opasslighet (yrsel), enär hon fann granen inte längre upprest, utan liggande platt å marken med toppstjärnan tindrande vid foten av Läspestatyn!

Sedan hon åkallat sin makes, hr borgmästare Mårten Sjökvist (f.d. RVO), uppmärksamhet, och densamme bisprungit henne med en flaska  luktsalt, kalmerade hon sig (blev sitt forna jag) och kunde peka å katastrofen å torget. Hr Sjökvist utkallade å stående fot (efter intagen frukost) hr stadspolis Paulus Bergström för gemensam inspektion av ödeläggelsen och upprättande av rapport.

Julgransbelysningen hade klarat fallet, och tindrade nu stämningsfullt i horisontalplanet. Vid besiktning av granens fot, befanns densamma som huggen med yxa och marken täckt av spånor däromkring. Dock överensstämde icke själva brottstället helt med vad som åstadkommes med en vanlig s.k. fällyxa, konstaterade hr polis B. sakkunnigt.

Karolina å språng!
För fortsatt utredning och spårning av en vederbörlig delinkvent (ligist), lät hr polisen, medelst en visselsignal, från stationen rekvirera polishunden Karolina, som glatt viftande å svansen och iförd sitt koppel, inställde sig till tjänstgöring. Å hr Bergströms kommando ”Sök!”, satte Karolina av över torget i riktning mot ån och sedan längs stranden bortom Gamla klappbryggan, med hrr Bergström resp. Sjökvist som andfått följe. 

Där markerade hunden framför vad som såg ut som en timmerbråte i ån, ur vilken några färska grankvistar stack upp. Karolina gav ståndskall, och därvid tittade ett piggt och bepälsat ansikte fram ur en öppning i bråten! En bäver! Mysteriet med den fällda julgranen var löst!

 Åter å plats!
Sedan hr polis B. upprättat rapport och densamma attesterats (bemyndigats) av hr borgmästaren, beslutades om återresning av den fällda granen, varför trädet, med hjälp av hr brandkusk Folke Särnblad, utrustad med stora brandstegen, inom kort kommer att bli återuppståndet – om än några fot kortare – och ånyo kan sprida sin julstämning över Stora Torget och vår väna stad (Grönköping) i vintermörkret. Någon skyddsjakt å corpus delictum, d.v.s. gnagaren, kommer ej att anordnas, dock kommer skyddsvakt vid granen att upprätthållas av Fältjägarecorpsen fram till trettondag Knut.

 

Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.

Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
ulf@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
ulf@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling

gronkoping.nu

GrönköpingsVeckoblad. Mer kontaktinformation.